Bemutatkozás

A Bibliotéka Egyesület elődét, a Csongrád Megyei Szakszervezetek Megyei Tanácsa Központi Könyvtárát 1959-ben alapították. Gyárakban, üzemekben működő, száznál is több kisebb-nagyobb könyvtárat látott el könyvekkel, irányította, felügyelte működésüket, képezte könyvtárosaikat. A rendszerváltozás után a szakszervezetek többé nem tudták folytatni a kulturális szféra finanszírozását, mint ahogy a vállalatok sem, amelyeket bezártak vagy privatizáltak. Fenntartó híján a szakszervezeti-munkahelyi kulturális intézmények zöme beolvadt önkormányzati fenntartásúakba vagy megszűnt, s csak a legéletképesebbek, legszerencsésebbek maradtak fenn.

1990-ben azzal a céllal alakult meg a Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete /SZMMIE/, hogy ezeket a magukra maradt intézményeket tömörítse, egységbe szervezze és ellássa érdekvédelmüket. Életben tartásukat, mint célt, az állam és a mindenkori kulturális minisztérium is magáévá tette, ezért a költségvetésben elkülönítetten és garantáltan működési támogatást biztosított számukra, s ennek az összegnek pályázati keretek közötti felosztásával a Szakszervezeti és Munkahelyi Intézmények Egyesületét bízta meg.

2000-ben az SZMMIE nevet változtatott; neve Területi Művelődési Intézmények Egyesülete /TEMI/ lett, kifejezve ezzel, hogy tevékenységét a tagszervezetekkel együtt már nem szakszervezeti háttérrel és nem munkahelyi, hanem területi alapon végzi, ugyanúgy, mint az önkormányzati fenntartású hasonló intézmények. Ezektől az időktől könyvtárunk neve is más: (TEMI) Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár és Szaktájékoztató Központ.

A TEMI tagjai kezdetben integrált intézményekként, 2007-től önállósodva, egyesületi vagy alapítványi formában működnek, és mint jogi személyek tagjai az anyaegyesületnek. Ekkor könyvtárunk is egyesületté alakult, neve azóta Bibliotéka Egyesület. A TEMI tagszervezetei a nemzeti kulturális örökség részét képező, civil és társadalmi szerveződésű, a kulturális törvény által meghatározott alapfeladatokat és szolgáltatásokat nyújtó művelődési házak, könyvtárak, művészegyüttesek. A TEMI-nek jelenleg 62 tagszervezete van.

A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete által végzett kulturális tevékenység a magyar kulturális örökség része, és néhány intézmény – már 100–150 éve tartó – működése a szakmai örökség alapintézménye. Az intézményekben folyó kulturális tevékenység és szolgáltatások fenntartása hozzájárul a helyi közösségek és civil szervezetek művelődési kínálatához, a települések népességmegtartó erejének növeléséhez. Számos településen ma már a TEMI tagszervezetei az egyedüli kulturális szolgáltatók, csak ezek biztosítanak lehetőséget a művelődésre, ezek a közösségi élet és a közéleti aktivitás még megmaradt színterei.

Az egyesülethez tartozó szervezetek, bár lecsökkent létszámmal, de éppoly lelkiismeretes és színvonalas szakmai munkával, mint 25 éve a kezdetekkor, végzik továbbra is a feladatukat, melynek bizonyítéka, hogy évente több mint három és félmillióan látogatják a TEMI-szervezetek rendezvényeit, programjait.

Közel hatvan éve tartó fennállása alatt könyvtárunk arculata, funkciója sokat változott. A szakmai-módszertani központból a rendszerváltozás után nyilvános könyvtár lett, melynek profilja a későbbiekben egy markáns közművelődési vonallal is kiegészült. Miután 2003–2008 között Szeged belvárosának két nagy művelődési háza bezárt, az otthon nélkül maradó hobbi- és alkotó csoportok közül a Bibliotéka Egyesület többet befogadott. Később az egyesület már tudatosan törekedett arra, hogy hasonló közösségeket gyűjtsön maga köré. Ez a szándék egybeesett az olyan helyek iránti növekvő igénnyel, amelyek lehetőséget nyújtanak az önképzésre, önkifejezésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Így vált mára a Bibliotéka Egyesület könyvtára Szeged egyik közkedvelt, többfunkciós közösségi terévé, az értékteremtés, -megőrzés és -közvetítés fontos helyszínévé. Az intézmény falai között naponta több százan fordulnak meg olvasnivalót keresve, továbbá alkotói és előadói esteken, kiállításokon, tanfolyamokon, klubfoglalkozásokon.