Közérdekű információk

Név: Bibliotéka Egyesület

Cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

Nyitva tartás

Hétfő: 8-18
Kedd: 8-18
Szerda: 8-18
Csütörtök: 8-18
Péntek: 8-16
Szombat: 8-15

Küldetésnyilatkozat

A Bibliotéka Egyesület fő feladatának tekinti, hogy könyvtári gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez, információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez; elősegítse Szeged város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását; helyet biztosítson az önművelést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve: a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait; biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz; munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, javítjuk személyi és tárgyi feltételeit; összehangoljuk tevékenységünket, állománygyarapítási stratégiánkat a városban és térségében működő oktatási és közművelődési intézményekkel.

Letölthető dokumentumok:

Alapszabály
SZMSZ
Fenntartói nyilatkozat
Gyűjtőköri szabályzat
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
A számítógépek használatának szabályai
Képviselői megbízás - Végzés

Könyvtári minőségirányítás

Küldetésnyilatkozat
Jövőkép
Minőségpolitikai nyilatkozat
Swot-analízis
Partnerlista
Panaszkezelési szabályzat
mellékletei: Panaszfelvételi űrlap, Felülvizsgálati kérelem
Használói igény- és elégedettségmérés - 2016.
Stratégiai terv