Közösségek

A Bibliotéka Egyesület székhelyén (is) működő szervezetek, csoportok, klubok, rendszeres programok:

 
Déli Tükör Egyesület
A szervezet 1997. októberében alakult Szegedi Amatőr Alkotók Köre néven. Rendezvényeit 2008 júniusától a Bibliotéka Egyesület könyvtárában tartja. A szervezet célja Szeged és környéke művelődéstörténeti hagyományainak ápolása, az amatőr művészeti tevékenység és mindenfajta, a társadalom számára hasznos civil kezdeményezés támogatása. Bárki a körhöz tartozhat, aki előadó- vagy alkotóművészi illetve kézműves ambíciókkal bír: rajzol, fest, verset, prózát ír, fotózik, kerámiát készít, zenél, farag, gyöngyöt fűz stb. Az utóbbi években a kör profilja bővült videofilmek és riportok készítésével, illetve helyi televíziózással. A alkotókör tíz év alatt 252 alkotó közel 5000 alkotását tárta az érdeklődők elé. A tagság létszáma 90-100 fő, amely intenzíven dolgozik: félévente lapot jelentetnek meg, emellett három antológiájuk és négy mesekönyvünk jelent meg ezideig. Jelenleg a Jeles napok – világnapok című sorozaton, valamint a Felh?k beszélnek cím? vers- és novellás köteten dolgoznak. A meseírás is igen közel áll hozzájuk: a Ma én mesélek neked című mese-antológiákból már az ötödik kötetet készítik, melynek átadása minden évben anyák napján történik. Az alkotókör kapcsolatot tart vidéki és határainkon túli magyar társszervezetekkel, sokfelé vendégszerepelnek, két alkotójuk a tengeren túlról küldi munkáit. Fontosnak tartják a fogyatékkal élő emberek megismerését és segítését, igyekeznek bevonni őket műsoraik szervezésébe, lebonyolításába. Minden év februárjában Kulturális Seregszemlét tartanak, március 15-én pedig filmszemlét rendeznek. 2004-ben megalapították a Déli Tükör Díjat, melyet minden év októberében adnak oda a legkiemelkedőbb alkotások létrehozóinak. Emellett számos egyéb kulturális, ismeretterjesztő és hagyományőrző eseményt szerveznek: különböző emlékesteket, kiállításokat, évfordulós ünnepségeket, kirándulásokat, szavalóversenyeket, rejtvényfejtő versenyeket, vetélkedőket, média-tábort. 2007. október 9-én rendezték meg I. természetfotó kiállításukat, melyen 28 alkotó 200 fotóját tárták a közönség elé.
 
Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete
klubfoglalkozás: péntek 14–16
 
Szegedi Alsóvárosi Kórus Egyesület
próbák: csütörtök 13–15 A népdalkör 2011. augusztus 1-én alakult 17 taggal, célja a szegedi, tiszai és a Dél-Alföldön elterjedt népdalok meg?rzése az utókor számára. Szakmai vezető: Makra András énektanár.
 
Dankó Pista Nótakórus
próbák: csütörtök 15–17
 
Fénysugár Medicina a Megváltozott Munkaképességűekért Egyesület
klubfoglalkozás: minden hónap első péntek 9-11
 
Könyvtárral a Jövőért Alapítvány
 
Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány
 
Talentum Alapítvány
 
Üdvösség Hirdetői Vallási Egyesület
Alkalmak: vasárnap 15–17
 
Csongrád Megyei Amatőrfilm Klub
Klubfoglalkozás: kéthetente szerdánként 18 órától
1963-ban a szegedi szakszervezeti székházban, a Tolbuchin sgt. 12-14. alatt dr. Németh András és barátai alakították meg a Csongrád Megyei Amatőrfilm Klubot, amely ezen a helyen m?ködött 1970-ig. Díjnyertes filmek születtek ebben az időszakban, pl. Németh András: ülés vagy értekezlet, Fortitudó és a Pék című filmjei, vagy Váradi Jenő: Recsep Basa Borbélyai című animációs bábfilmje és a Vérgyűjtés szívműtéthez című propagandafilm. A klub 1970-től a Juhász Gyula Művelődési Központban működött egészen 2005-ig, ahonnét az intézmény megszűnésekor átkerült a Bartók Béla Művelődési Központba. Az Amatőrfilm Klub az évek folyamán többször változtatott nevet: volt Juhász Gyula Művelődési Központ Amatőrfilm Klubja, Szegedi Amatőrfilm Stúdió, Juhász Gyula Művelődési Központ Videó Stúdiója. A klub szép eredményeket ért el: részt vett filmszemléken, és több díjnyertes film is született, pl. Libor Antal-Tarjányi Béla: Antennaépítők és Az órajáték mestere című filmek. A legjelentősebb nemzetközi siker az Uniqa I. díj volt, melyet Kiss Károly nyert a Kalit című filmjével. Több alkotás nyert díjat külföldi fesztiválokon is, pl. Péter M. László: A hajó és Balogh Ferenc – Farda József: A szegedi papucs című filmek. Kétszer is elnyerték a kiváló együttes címet: el?ször 1980-ban, majd 1985-ben. A klub a Bartók Béla Művelődési Központ Videó Stúdiójaként működött 2005-től 2008-ig, a művelődési ház megszűnéséig. Ekkor új helyet keresett, és talált is: 2009-től a Bibliotéka Egyesület könyvtárában, tehát megalakulásának, és m?ködése első időszakának helyszínén folytatja tevékenységét. A klub 46 éve kínál lehet?séget a filmkészítés iránt érdeklődő amatőröknek, hogy megismerkedjenek a különböz? technikai lehet?ségekkel. Régen a tanfolyamokon a filmforgatás, a filmhívás, a hangosítás, feliratkészítés volt a feladat. Ma már a filmforgatáson kívül a számítógéppel való vágással és DVD-re írással is meg kell ismerkedniük.
 
Senior Kártyakklub
hétfő 14-16
 
Bruno Gröning Baráti Kör
 
Szegedi Közéleti Kávéház