Dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész előadása Dugonics Andrásról

 
Dugonics András irodalmi pályája mai nézőpontból
Dugonics András (1740-1818) életmővét halálának 200. évfordulóján hogyan lehetséges érdekfeszítően felidézniő Mőveivel és alkotói munkásságával Dugonics András milyen merészséget és izgalmat rejt a mai irodalomkedvelők számáraő Mai nézőpontból Dugonics András irodalmi pályáját hogyan értékelhetjükő Bogoly József Ágoston előadásában ezekre a kérdésekre keresi a választ. Az előadás az egymással versengő olvasatok és megközelítési módok feltárásával egy kifinomultabb Dugonics-kép kialakításához, a szegedi író mőveinek és emlékének élénk ébresztéséhez járul hozzá. 
Szemelvények felolvasásával közremőködik: Kurunczi Mária