Hogyan értékelte Kosztolányi Dezső Ady Endre költészetét

                 Kosztolányi Dezső Ady Endre költészetét bíráló vitairata             

Előadó: Bogoly József Ágoston irodalomtörténész és kultúrakutató        
Kosztolányi Dezső vitairatában az Ady-féle költői magatartást, az Ady által kialakított messianisztikus költőszerepet bírálja. Egyúttal Ady költészetfelfogását is kifogásolja. A két költő életmőve erősen különbözik egymástól. Ez természetes irodalmi jelenség. Kosztolányi Ady-bírálatának ez a természetes költői különbözőség adja a saját nézőpontú hitelességet. Kosztolányi az élet tragikumát létértelmező verseiben érzékelteti. Az emberi belátáson alapuló szomorúságot mutatja fel. Ráadásul játékosan. Ady harsányabb hangnemben, pátoszosan, heroikus és látnoki gyürkőzéssel küzdi ki verseit. A részigazságok összeadódnak, ebből pedig sok elem mindkét oldalon megtalálható. Bogoly József Ágoston előadásában a két költő szemléletformáit elemzi és hasonlítja össze.