A szembejövő ember

Kós Károly az erdélyi és az összmagyar kultúra megkerülhetetlenül egyéni, markáns alakja, akinek hatalmas ívő életpályáján nincs ingadozás, ellentmondás. Kezdettől fogva mindenestől meghatározta őt az Erdély és annak népe iránti elkötelezettség. Közel évszázadnyi élete lényegében azonos a „Tündérkert” huszadik századi történelmével. Ezen szolgálat – alkatából is következően – páratlan sokoldalúságra predesztinálta: építészként, grafikusként, szervezőként, mentorként és politikusként is magasrendőt és mintaszerőt alkotott.

Az előadás keretében pályájának felvázolásán túl, megismerkedünk Kós Károly küzdelmes életével, és annak mottójaként is felfogható vezéreszméjével: a transszilvanizmus fogalmával, ennek mőveiben való megtestesülésével, és természetesen megismerkedünk máig termékenyítő hatású építészeti munkásságával.