Digitális videó tanfolyam: filmkészítés, kamerakezelés

Az 1960-as évek elején a szegedi klinikák kaptak egy 16 mm-es kamerát, hogy filmre vegyék a mőtéteket. Dr. Németh András meglátta, hogy ez az új eszköz kiválóan alkalmas arra is, hogy mővészi alkotásokat hozzon létre, és rövidesen országosan elismert filmes vált belőle. Ő indított elsőnek filmes tanfolyamot Szegeden, melynek helyszíne a mai Kálvária sugárúton lévő szakszervezeti könyvtár (ma Bibliotéka Egyesület) volt. Erre több mint kétszázan jelentkeztek, s közülük későbbszámos neves és díjnyertes alkotó került ki.
A 70-es évek végén a Juhász Gyula Mővelődési Házban kaptak helyet a filmesek. Amikor Péter M. László átvette a filmesek klubját, új alapokra helyezte a filmkészítés módját: sikerült meggyőznie az erre érzékeny tagokat, hogy a filmezés nem elsősorban technikai kérdés, hanem inkább esztétikai. Minden évben rendeztek filmes tanfolyamokat, új tagokkal bővült az amatőr filmesek tábora, s újabb és újabb díjnyertes alkotásokkal öregbítették a szegedi filmesek hírnevét.
Ma a korszerő digitális kamerák révén már nincs szükség drága nyersanyagra, nem kell előhívással bajlódni. Viszont sok emberben felmerül az igény, hogyan lehet pl. az úti, családi filmeket úgy elkészíteni, hogy az élvezhető, érdekes, esetleg még mővészi is legyen.
Ezért szeretnének a  még élő  szegedi amatőr filmesek hosszú évek során ismét elindítani egy tanfolyamot, amelyen a mai korszerő eszközökre alkalmazható filmkészítést tanulhatnának a résztvevők. Az előadásokon  megismerik a helyes kamerakezelést, a filmes képalkotás technikáját, a  fényhatások  hangulati szerepét, a montázs esztétikai formáit stb. A foglakozások felépítése elsőnek az elmélet megismerése, amelyekhez az ideillő ismeretterjesztő filmeket is vetítünk, s ezt követően  a résztvevők már régebbi díjnyertes filmek bemutatásával és elemzésével megismerik pl. a dokumentumfilmek, családi filmek, úti filmek stb. készítésének elméleti és gyakorlati módját. A számítógépes  vágásra, lemezre való írásra szintén gyakorlott szakemberek fognak  gyakorlati tanácsokat, ismereteket  adni.
A tanfolyam elméleti részét Péter M. László, az  SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Honor Pro Meritis címmel jutalmazott nyugdíjas tanára, a Magyar Függetlenfilmes Szövetség Aranyszarvas Díjjal kitüntetett neves alkotója vezeti. 
A technikai rész vezetője Balogh Ferenc Aranyaszarvas Díjas  ismert független filmes, a szegedi filmesek jelenlegi klubvezetője.
1. foglalkozás 2018. február  7. szerda 18 óra
A mozgóképkultúra története. Hogyan alakították ki a film történelem nagy  egyéniségei - Lumiere, Melies, Griffith, Eiseinstein, Renoire, Sica, Truffaut stb  a 20. század hetedik mővészetnek nevezett új ágának, a filmmővészetnek kifejező kultúráját. Mindezt mozgóképpel illusztrálva láthatjuk, a hozzá megfelelő alkotásokat vetítve.
2. foglalkozás: 2018. február 14. szerda 18 óra
A technikai eszközök fejlődése. A kezdetleges kézzel forgatott kamerától - amelyet megfordítva vetítőként használtak - hogyan fejlődött ki a mai HD rendszer, az egyszerő állványból hogyan jutottak el pl. a drónokig vagy a vadlúdra szerelt kameráig, s a filmnyersanyagtól a digitális képrögzítésig. 
3. foglalkozás: 2018. február 21. szerda 18 óra
A filmkép, a plánok rendszere. Egy kép struktúráját a festészetből ismerjük: előtér, középtér, háttér. A film viszont az új kifejezése miatt megalkotta a superplan, a premierplán, a totál-plánok rendszerét. Ezek esztétikai szerepét, az egyes plánok váltásának szabályait ismerhetik meg a filmesek. 
4. foglalkozás: 2018. február 28. 18 óra.
A fény, a megvilágítás szerepe. A harmincas évek amerikai filmjei világosak, mert optimizmust, derőt, hependet sugároznak, viszont ugyanez időszakban a francia film sötét megvilágítást kap, hisz más a célja.
5. foglalkozás: 2018. március 7. szerda 18 óra
A vágás, a montázsok rendszere - Hogyan lehet pl. a párhuzamos vágással egyszerre két helyszínem játszódó eseményeket váltva bemutatni, hogyan lehet ezt a feszültség érdekében fokozni. Az eisensteini montázst hogyan lehet az összefüggések megláttatása érdekében használniő 
6. foglalkozás: március 14. szerda 18 óra
A hang, a zene a filmmővészetben
7-8. foglakozás: március 21. és március 28. szerda 18 óra
A film mőjajai: játékfilm, dokumentumfilm, természetfilm, burleszkfilm, animációs film, családi események filmje stb.
9. foglalkozás: április 4. szerda 18 óra
Filmkészítés a gyakorlatban
10. záró foglalkozás: április 11.
Tanfolyamzárás, a résztvevő tagok filmjeinek bemutatója.
A tanfolyamra jelentkezni lehet a foglalkozások és a vetítések helyszínén: A tanfolyam helyszíne: Szeged, Bibliotéka Egyesület, Kálvária sugárút 14.
 
További információk kérhetők a 06 70 770 56 45 telefonon. Szeretettel várják a szervezők az érdeklődőket.