Az Ötágú Síp Kulturális Egyesület 22 éve

2017. február 28. (kedd) 17.30
Az Egyesület 1995-ben alakult. Tagjai között van irodalmár, történész, jogász, közgazdász, színész, író rendező, újságíró, televíziós főszerkesztő, szobrász, grafikus, tájépítész, kertészmester, de még székely ezermester is. Vannak erdélyi, délvidéki tagok, de a családfákat tekintve a tagság az egész Kárpát – medencét képviseli. Az Egyesület 1995-2013 közötti mőködését kronologikusan mutatja be a “Hármashatár” címő kiadvány, amelyben megfogalmazódik a “Szögedi Nemzet” elnevezés tartalma és az általa szőtt szellemi, kulturális-mővészeti, gazdasági védőháló célkitőzése.
Vendégek: HORVáTH ISTVáN KáROLYNé az Egyesület elnöke, MIHáLY áRPáD szobrászmővész, az Egyesület tagja
Beszélgetőtárs: SZALAY ISTVáN, a Közéleti Kávéház Kuratóriumának elnöke