Jerney János, a magyar őstörténet kutatója

Jerney János, a magyar őstörténet kutatója - tudománytörténeti pályakép
Előadó: Bogoly József Ágoston irodalomtörténész és kultúrakutató

Jerney János (Dorozsma, 1800. máj. 12. – Pest, 1855. dec. 24.) életútját, tudományos munkásságát, főbb mőveit és a saját korszakában kibontakozó őstörténetírás történészi eszméit ismerhetjük meg. Jerney János 1844-45-ben a Fekete-tenger mellékén és az Azovi- tenger környékén a magyarság ősi szálláshelyeit kutató utazást tett, Levédia és Etelköz feltételezett földrajzi helyét igyekezett azonosítani. A magyarság eredetét keleti irányultsággal vizsgálta. A párthus eredetet és a török népekkel kapcsolatos nyelvi és etnikai rokonságot feltételezte. Ennek emlékeit nagy áldozatvállalással és kitartóan végzett kutatásain, utazásain alapuló, adatokban gazdag, nyomtatásban megjelent tanulmányai, könyvei hordozzák és örökítik át az utókorra. Jerney a kaukázusi eredető szórvány nyomokat is vizsgálta. Külön foglalkozott a jászok, a kunok, a besenyők, a csángók, a palócok és a kazárok magyarsággal kapcsolatos történetével. Oklevelek, pecsétek elemzésével foglalkozott. Bogoly József Ágoston előadásában Jerney János pályájának izgalmas fordulópontjait, moldvai és Fekete-tenger melléki utazásának kalandos epizódjait is feleleveníti.          

Közremőködik:  a Dorozsmai Búzakalász Citerazenekar