Éneklő látomások - beszélgetés Hamvas Béla életútjáról

Beszélgetőtársak:
Bogoly József Ágoston irodalomtörténész és Kocsi Lajos, szerkesztő, könyvtáros
A beszélgetés során Hamvas Béla életmővének fő irányairól, ihletforrásairól és ma is aktuális távlatairól kísérelünk meg körképet adni. Alapkérdésünk: mővei milyen üzeneteket hordoznak a sorsalakító kérdésekre fogékony mai olvasók számáraő