Nyolc évszázad után… Az erdélyi magyar – szász együttélésről

Egy fantomnép nyomában
Nógrádi Zoltán tanár, helytörténet kutató, történelembúvár előadása
Nyolc évszázadon keresztül élt két nép Erdélyben. Amíg az egyik elszántan küzd létéért, biztos jövőt, sőt felvirágzást vizionálva, addig a másik mindent feladott és az önfelszámolás, a megsemmisülés útját választotta.
Miért nem tudott kialakulni valódi sorsközösségünk soha a szászokkal, Transszilvánia három népének kétségkívül legcivilizáltabbjávalő
Miért kerültünk mindig külön, sőt ellenséges táborba, nem csak a nagy közös hazában, de Trianon után semő Miért nem találtunk szövetségest az autonómia szent gondolatához, még azt követően sem, hogy közülük került ki Románia mostani államfőjeő
Ezekre a kérdésekre keressük a választ az előadáson, bemutatva tragikus végkifejlető történelmüket, egyszersmind az erdélyi szászok ránk hagyott páratlan szellemi és építészeti tárgyi örökségét.